Đọc Truyện Ngôn Tình Online Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục

software defined radio các bài hướng dẫn và thông tin về xử lý sóng vô tuyến sử dụng software defined radio, SDR, các liên kết về công nghệ, ứng dụng sdr trong đời sống và kỹ thuật quân sự JTRS (Joint Tactical Radio System)

hướng dẫn hack gpshack gsm sử dụng phần cứng SDR

mua màn chiếu apollo giá rẻ chuyên cung cấp màn chiếu apollo giá rẻ

Trang chủ > Thông tin hữu ích > Đánh giá ngôn ngữ và quá trình đào tạo

Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Đánh giá ngôn ngữ và quá trình đào tạo

Đánh giá ngôn ngữ và quá trình đào tạo

  • Trước khi bạn rời đất nước để tới Canada, bạn nên có 1 bài đánh giá về kỹ năng ngoại ngữ (hay còn gọi là bài kiểm tra) và phải có quá trình đào tạo 1 vài ngoại ngữ. Có nhiều cơ sở dịch vụ đánh giá mà bạn có thể liên hệ từ chính đất nước của bạn nhưng hãy chắc chắn hỏi lệ phí mà họ tính phí dịch vụ cho bạn. Dịch vụ đánh giá bao gồm:
    -  Hệ thống kiểm tra Anh ngữ quốc tế (IELTS)
       (Hệ thống này được cung cấp trên toàn thế giới)
    - Chương trình tiếng Anh Canada thành thạo (CELPIP). Các trung tâm thử nghiệp được đặt ở Canada
    - Bài kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Pháp (TEF) (chỉ dành cho tiếng Pháp thôi). Dịch vụ này được cung cấp trên toàn thế giới