Trang chủ > Thông tin hữu ích > Các cơ sở hướng dẫn đào tạo ngoại ngữ LINC và CLIC

Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Các cơ sở hướng dẫn đào tạo ngoại ngữ LINC và CLIC

Các cơ sở hướng dẫn đào tạo ngoại ngữ LINC và CLIC

  • LINC có thể đánh giá kỹ năng ngoại ngữ của bạn để tìm ra chương trình đào tạo ngoại ngữ tốt nhất cho bạn. Trong 1 số cộng đồng, có thể có 1 danh sách chờ đợi cho bạn nhập vào chương trình LINC

    LINC cũng cung cấp các lớp học cả ngày hoặc nửa ngày. Phần lớn các trung tâm đào tạo LINC cũng có thể giới thiệu bạn đến các lớp học khác, không phải là lớp học LINC trong khu vực của bạn. 1 số lớp học này cung cấp dịch vụ giữ trẻ miễn phí trong thời gian bạn đang học

    Hãy liên hệ với trung tâm đánh giá LINC gần bạn nhất. Bạn cũng có thể liên lạc với tổ chức dịch vụ người nhập cư để được giúp đỡ tìm thấy 1 lớp học LINC.