Đọc Truyện Ngôn Tình Online Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục

software defined radio các bài hướng dẫn và thông tin về xử lý sóng vô tuyến sử dụng software defined radio, SDR, các liên kết về công nghệ, ứng dụng sdr trong đời sống và kỹ thuật quân sự JTRS (Joint Tactical Radio System)

hướng dẫn hack gpshack gsm sử dụng phần cứng SDR

mua màn chiếu apollo giá rẻ chuyên cung cấp màn chiếu apollo giá rẻ

Trang chủ > Thông tin hữu ích > Đào tạo ngoại ngữ miễn phí ở Canada

Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Đào tạo ngoại ngữ miễn phí ở Canada

 Đào tạo ngoại ngữ miễn phí ở Canada

 • Chính phủ Canada cung cấp các chương trình đào tạo ngoại ngữ miễn phí trên khắp đất nước để cho tất cả người lớn đủ điều kiện là thường trú nhân- chứ không chỉ là những người đang tìm việc. Chính phủ làm việc chặt chẽ với chính quyền các tỉnh bang, hội đồng nhà trường, các trường cao đẳng cộng đồng và các tổ chức phục vụ người nhập cư nhằm cung cấp dịch vụ này.

  Để đủ tiêu chuẩn đào tạo, người lớn phải:
  - Có kỹ năng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp được đánh giá
  - Là người nhập cư ở độ tuổi người lớn (nhiều hơn độ tuổi đi học tại các tỉnh bang và lãnh thổ)
  - Là 1 thường trú nhân hoặc là người mới nhập cư nhưng được phép ở lại Canada mà Bộ nhập cư quốc tịch Canada có ý định cấp tình trạng thường trú nhân và những người không trở thành công dân Canada

  Trong nhiều tỉnh bang, tên chương trình đạo tạo ngoại ngữ là Hướng dẫn ngôn ngữ cho người mới nhập cư vào Canada, hay còn gọi là LINC. Trong tiếng Pháp, LINC được hiểu như là CLIC, các khóa học ngoại ngữ dành cho người nhập cư Canada.