Đọc Truyện Ngôn Tình Online Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục

software defined radio các bài hướng dẫn và thông tin về xử lý sóng vô tuyến sử dụng software defined radio, SDR, các liên kết về công nghệ, ứng dụng sdr trong đời sống và kỹ thuật quân sự JTRS (Joint Tactical Radio System)

hướng dẫn hack gpshack gsm sử dụng phần cứng SDR

mua màn chiếu apollo giá rẻ chuyên cung cấp màn chiếu apollo giá rẻ

Trang chủ > Giới thiệu về đất nước Canada > Dịch vụ liên lạc cho ngôi nhà ở Canada

Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Dịch vụ liên lạc cho ngôi nhà ở Canada

Dịch vụ liên lạc cho ngôi nhà ở Canada

  • Để nhận dịch vụ điện thoại, bạn phải liên hệ với công ty điện thoại ở nơi bạn sống.
    Bạn cũng có thể lắp đặt dịch vụ Internet. Những dịch vụ này cũng được các công ty điện thoại phục vụ.
    Để tìm các công ty cung cấp dịch vụ điện thoại và Internet, bạn hãy xem các trang vàng điện thoại hoặc ấn số 411 để hỏi thông tin này.

    Thuê hoặc mua
    Bạn cũng có thể thuê điện thoại từ công ty điện thoại với mức phí hàng tháng hoặc bạn mua điện thoại của bạn. Tùy theo nhu cầu của bạn, bạn cũng có thể chọn mua điện thoại di động thay hoặc thêm cùng với một chiếc điện thoại truyền thống.