Đọc Truyện Ngôn Tình Online Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục

software defined radio các bài hướng dẫn và thông tin về xử lý sóng vô tuyến sử dụng software defined radio, SDR, các liên kết về công nghệ, ứng dụng sdr trong đời sống và kỹ thuật quân sự JTRS (Joint Tactical Radio System)

hướng dẫn hack gpshack gsm sử dụng phần cứng SDR

mua màn chiếu apollo giá rẻ chuyên cung cấp màn chiếu apollo giá rẻ

Trang chủ > Giới thiệu về đất nước Canada > Chương trình đào tạo cho người trưởng thành

Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Chương trình đào tạo cho người trưởng thành

Chương trình đào tạo cho người trưởng thành

 • Giáo dục cho người trưởng thành phổ biến ở Canada
  Học là một hoạt động cả đời ở Canada và có rất nhiều người Canada tiếp tục việc học khi đã trưởng thành.
  Bạn có thể tham gia vào các khóa học cho người trưởng thành để được đào tạo một ngành nghề mới hoặc để cải thiện các kỹ năng mà bạn đã có. Bạn cũng có thể làm nghề. Tiêu chuẩn đối với các nghề là rất khác nhau từ tỉnh này đến tỉnh kia và bạn bắt buộc phải có giấy phép trước khi bạn đi làm.
  Bạn có thể tìm kiếm các tổ chức nghề ở tỉnh hoặc lãnh thổ nơi bạn sống để có thêm thông tin về tiêu chuẩn và các lựa chọn cho chương trình đào tạo của người trưởng thành.

  Tìm kiếm thông tin

  Để có thêm thông tin về chương trình đào tạo của những người trưởng thành, bạn hãy liên hệ với hội đồng các trường, trường cao đẳng hoặc đại học. Bạn cũng có thể có thêm thông tin từ phòng đào tạo của các tỉnh