Đọc Truyện Ngôn Tình Online Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục

software defined radio các bài hướng dẫn và thông tin về xử lý sóng vô tuyến sử dụng software defined radio, SDR, các liên kết về công nghệ, ứng dụng sdr trong đời sống và kỹ thuật quân sự JTRS (Joint Tactical Radio System)

hướng dẫn hack gpshack gsm sử dụng phần cứng SDR

mua màn chiếu apollo giá rẻ chuyên cung cấp màn chiếu apollo giá rẻ

Trang chủ > Giới thiệu về đất nước Canada > Các tỉnh và vùng lãnh thổ

Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Các tỉnh và vùng lãnh thổ

Các tỉnh và vùng lãnh thổ

 • Canada có 10 tỉnh và 3 vùng lãnh thổ phía bắc. Mỗi tỉnh là một bang tự trị (nhưng không hoàn toàn giống một tiểu bang của Hoa Kỳ) với một chính phủ các hệ thống hành pháp, tư pháp, luật pháp, thuế, giáo dục, y tế, xã hội... riêng của họ.

  Alberta

  British Columbia
    Manitoba
  New Brunswick

   Newfoundland and Labrador

  Northwest Territories

  Nova Scotia

  Nunavut

    ontario

  Prince Edward Island

    Qúebec

    Saskatchewan