Trang chủ

Hotline: 0904 806 840

yahoo yahoo

Giới thiệu đất nước Canada

line_about

Giới thiệu về đất nước CanadaLà một đất nước rộng lớn với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, Canada trở thành Nước tự trị vào năm 1867 trong khi vẫn duy trì mối quan hệ với vương quốc Anh. Kinh tế và công nghệ của Canada phát triển ngang hàng với Hoa Kỳ - đất nước láng giềng giáp với Canada qua biên giới không phòng ngự ở phía Bắc. Canada hiện đang đối mặt với những thách thức về chính trị trong việc đáp ứng nhu cầu tăng chất lượng giáo dục và hệ thống chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Ngoài ra Canada cũng hướng đến việc phát triển nguồn năng lượng đa dạng song song với việc bảo vệ môi trường.

Định cư Canada

banner
Hình ảnh
Hình ảnh
quảng cáo
Hình ảnh
Hình ảnh

Định cư Mỹ

banner
Định cư mỹ

Chương trình định cư khác

Hình ảnh
hình ảnh
 Định cư