Trang chủ > Giới thiệu về đất nước Canada > Di sản thế giới ở Canada

Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Di sản thế giới ở Canada

Di sản thế giới ở Canada  • Danh mục di sản thế giới

    Danh mục di sản thế giới bao gồm 851 di sản bao gồm di sản văn hóa và di sản tự nhiên và được công nhận bởi Ủy ban Di sản thế giới với những giá trị nổi bật.