Đọc Truyện Ngôn Tình Online Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục

software defined radio các bài hướng dẫn và thông tin về xử lý sóng vô tuyến sử dụng software defined radio, SDR, các liên kết về công nghệ, ứng dụng sdr trong đời sống và kỹ thuật quân sự JTRS (Joint Tactical Radio System)

hướng dẫn hack gpshack gsm sử dụng phần cứng SDR

mua màn chiếu apollo giá rẻ chuyên cung cấp màn chiếu apollo giá rẻ

Trang chủ > Định cư Canada > Danh sách ngành nghề đủ điều kiện

Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Danh sách ngành nghề đủ điều kiện

Danh sách ngành nghề đủ điều kiện

  • Danh sách ngành nghề đủ điều kiện: Các ngành nghề đủ điều kiện sẽ có một hạn mức tổng thể là 25 500 hồ sơ mới và hạn mức phụ là 1000 hồ sơ cho mỗi ngành trong số 50 ngành nghề trong danh sách và 500 hồ sơ cho diện Ph.D.

    Những ngành nghề đủ điều kiện (cùng với mã ngành nghề tương ứng trong Phân loại ngành nghề quốc gia 2011)(ban hành 18 tháng 4, 2013):