Đọc Truyện Ngôn Tình Online Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục

software defined radio các bài hướng dẫn và thông tin về xử lý sóng vô tuyến sử dụng software defined radio, SDR, các liên kết về công nghệ, ứng dụng sdr trong đời sống và kỹ thuật quân sự JTRS (Joint Tactical Radio System)

hướng dẫn hack gpshack gsm sử dụng phần cứng SDR

mua màn chiếu apollo giá rẻ chuyên cung cấp màn chiếu apollo giá rẻ

Trang chủ > Định cư Canada > Chương trình doanh nhân liên bang

Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Chương trình doanh nhân liên bang

Chương trình doanh nhân liên bang  • Lưu ý: CIC đã tạm ngừng nhận hồ sơ cho chương trình doanh nhân liên bang. Chỉ các đơn đã nhận trước ngày 01/07/2011 sẽ được xử lý. Việc tạm ngừng này sẽ tiếp tục cho đến khi có thông báo khác.

    Chương trình doanh nhân thu hút những người có kinh nghiệm kinh doanh, những người sẽ sở hữu và chủ động quản lý doanh nghiệp ở Canada, đóng góp vào nền kinh tế và tạo việc làm

    Xin vui lòng liên hệ với VNCIC hoặc điền vào form “Đánh giá tiêu chuẩn”, luật sư di trú Mỹ, Canada của VNCIC sẽ đánh giá và thông báo cho quý khách trong vòng 48 giờ.