Đọc Truyện Ngôn Tình Online Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục

software defined radio các bài hướng dẫn và thông tin về xử lý sóng vô tuyến sử dụng software defined radio, SDR, các liên kết về công nghệ, ứng dụng sdr trong đời sống và kỹ thuật quân sự JTRS (Joint Tactical Radio System)

hướng dẫn hack gpshack gsm sử dụng phần cứng SDR

mua màn chiếu apollo giá rẻ chuyên cung cấp màn chiếu apollo giá rẻ

Trang chủ > Định cư Canada > Chương trình định cư diện Bảo lãnh

Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Chương trình định cư diện Bảo lãnh

Chương trình định cư diện Bảo lãnh

 • Điều kiện bảo lãnh:

  Có hiệu lực từ ngày 25 tháng 10 năm 2012, vợ /chồng hoặc người hôn phối được bảo lãnh hiện phải chung sống hợp pháp với người bảo lãnh họ trong hai năm kể từ ngày họ nhận được tư cách thường trú tại Canada.
  Nếu bạn là vợ/chồng hoặc người hôn phối được bảo lãnh đến Canada thì quy định này sẽ áp dụng cho bạn nếu:
  •    Bạn đang được một thường trú nhân hoặc một công dân Canada bảo lãnh.
  •    Bạn có quan hệ với người bảo lãnh bạn trong hai năm hoặc ít hơn.
  •    Bạn không có con chung
  •    Đơn xin nhập cư của bạn được nhận vào hoặc sau ngày 25 tháng 10 năm 2012
  Tìm hiểu thêm về các tiêu chuẩn mới về điều kiện thường trú cho vợ hoặc chồng và người hôn phối.

  I. Bảo lãnh cho vợ/chồng, người hôn phối hoặc con cái
  Vợ/chồng hoặc vợ/chồng được công nhận do hôn nhân thực tế, người hôn phối, hoặc con cái phụ thuộc có thể đủ điều kiện để nhập cư vào Canada với tư cách thường trú nhân.
  Đơn xin nhập cư theo diện bảo lãnh gia đình có thể được thực hiện nếu vợ/chồng hoặc vợ/chồng được công nhận do hôn nhân thực tế, người hôn phối, hoặc con cái phụ thuộc đang sống ở Canada hoặc ngoài Canada.
  Bước đầu tiên là nộp đơn xin bảo lãnh. Bạn với tư cách người bảo lãnh, và người thân của bạn được bảo lãnh phải đáp ứng một số yêu cầu.
  Đương đơn xin thường trú phải trải qua kiểm tra y tế, kiểm tra an ninh và xác minh lý lịch tư pháp. Đương đơn có tiền án không được phép nhập cư vào Canada. Những người gây nguy hiểm cho an ninh của Canada cũng không được phép nhập cư vào Canada. Ứng viên có thể phải cung cấp một giấy chứng nhận từ cơ quan cảnh sát ở đất nước mình. Cuốn Hướng dẫn bảo lãnh cho Diện đoàn tụ gia đình có giải thích về kiểm tra y tế, an ninh và xác minh lý lịch tư pháp.
  Bạn có thể bảo lãnh vợ/chồng, người hôn phối theo luật chung hoặc người phối ngẫu, hoặc con cái phụ thuộc nếu bạn là công dân Canada hoặc thường trú nhân ở Canada. Để trở thành người bảo lãnh, bạn phải từ 18 tuổi trở lên.
  Bạn có thể đăng ký là người bảo lãnh nếu vợ/chồng, người hôn phối theo luật chung hoặc người phối ngẫu hoặc con cái phụ thuộc đi cùng sống cùng bạn ở Canada, cũng như nếu họ không định cư hợp pháp ở Canada. Tuy nhiên, bạn vẫn phải đáp ứng được tất cả các yêu cầu khác.
  Bạn có thể đăng ký là người bảo lãnh nếu vợ/chồng, người hôn phối theo luật chung hoặc người phối ngẫu, hoặc con cái phụ thuộc không sống trên lãnh thổ Canada, và nếu họ đáp ứng được tất cả các yêu cầu này.
  Khi bạn bảo lãnh vợ/chồng hoặc người hôn phối theo luật chung hoặc người phối ngẫu hoặc con cái phụ thuộc để họ trở thành thường trú nhân ở Canada, bạn phải cam kết hỗ trợ tài chính cho họ. Do đó, bạn phải đáp ứng được các yêu cầu nhất định về thu nhập. Nếu bạn đã từng bảo lãnh người thân đến Canada và sau đó người này tìm gặp chính phủ nhờ hỗ trợ tài chính, thì có thể bạn không được phép bảo lãnh người khác. Bảo lãnh là một cam kết lớn, do đó bạn phải thực hiện một cách nghiêm túc.
  Để trở thành người bảo lãnh:
  •    Bạn và người được bảo lãnh phải ký hợp đồng bảo lãnh cam kết bạn sẽ hỗ trợ tài chính cho người đó nếu cần thiết. Hợp đồng này còn cho biết người sẽ trở thành thường trú nhân đó cũng cam kết tự nỗ lực.
  •    Bạn phải cung cấp tài chính cho vợ/chồng, người hôn phối theo luật chung hoặc người phối ngẫu trong ba năm từ ngày họ trở thành thường trú nhân.
  •    Bạn phải cung cấp hỗ trợ tài chính cho con cái phụ thuộc trong mười năm, hoặc đến khi con cái 25 tuổi, không kể trường hợp nào xảy ra trước.
  Bạn có thể không đủ tiêu chuẩn là người bảo lãnh nếu:
  •    không cung cấp tài chính cho người mà bạn đồng ý bảo lãnh khi đã ký hợp đồng bảo lãnh trong quá khứ
  •    không chấp hành lệnh trợ cấp tài chính của tòa án, ví dụ như tiền cấp dưỡng hoặc trợ cấp nuôi con
  •    nhận hỗ trợ tài chính của chính phủ mà không phải là người khuyết tật
  •    bị cáo buộc là tội phạm tình dục, tội phạm bạo lực, bị buộc tội dẫn đến hậu quả tổn thương cơ thể hoặc cố ý hoặc đe dọa gây ra nhiều tội ác như thế -xem xét dựa trên bản chất của loại tội phạm đó, tội phạm đã xảy ra bao lâu về trước và có được khu biệt thông tin bản án không (record suspension)
  •    trước đó đã được bảo lãnh như vợ/chồng, người hôn phối theo luật chung hoặc người phối ngẫu và trở thành thường trú nhân của Canada không quá năm năm trước (Xem Luật Bão lãnh trong Năm-năm cho người được bảo lãnh đến Canada như vợ/chồng hoặc người phối ngẫu bên dưới)
  •    không thanh toán khoản vay để nhập cư-thanh toán muộn hay chậm thanh toán
  •    ở trong tù
  •    tuyên bố phá sản và không được tự do từ đó đến nay
  Các yếu tố khác không có trong danh sách này cũng có thể khiến bạn không đủ tiêu chuẩn để bảo lãnh người thân.
  Nếu bạn sống ở Quebec, bạn phải đáp ứng được các yêu cầu nhập cư diện bảo lãnh của Quebec, sau khi Sở Di trú và Nhập tịch Canada chấp thuận bạn là người bảo lãnh.

  II. Bảo lãnh những người thân khác đủ tiêu chuẩn
  Bạn có thể bảo lãnh người thân nếu bạn là công dân Canada hoặc thường trú nhân ở Canada và nếu bạn từ 18 tuổi trở lên.
  Bạn có thể không đủ tiêu chuẩn là người bảo lãnh nếu bạn:
  •    không cung cấp tài chính cho người mà bạn đồng ý bảo lãnh khi đã ký hợp đồng bảo lãnh trong quá khứ
  •    không chấp hành lệnh trợ cấp tài chính của tòa án, ví dụ như tiền cấp dưỡng hoặc trợ cấp nuôi con
  •    nhận hỗ trợ tài chính của chính phủ mà không phải là người khuyết tật
  •    bị cáo buộc là tội phạm bạo lực, hay bất kỳ tội ác nào hoặc tội phạm tình dục – xem xét dựa trên bản chất của loại tội phạm đó, tội ác đã xảy ra bao lâu về trước và có được khu biệt thông tin bản án không (record suspension)
  •    không thanh toán khoản vay để nhập cư-thanh toán muộn hay chậm thanh toán
  •    ở trong tù
  •    tuyên bố phá sản và không được tự do từ đó đến nay
  Các yếu tố khác không có trong danh sách này cũng có thể khiến bạn không đủ tiêu chuẩn để bảo lãnh người thân.
  Khi bạn bảo lãnh người thân để trở thành thường trú nhân ở Canada, bạn phải cam kết hỗ trợ tài chính cho người đó và những người phụ thuộc của người đó. Do đó, bạn phải đáp ứng được các yêu cầu thu nhập tối thiểu. Nếu bạn đã từng bảo lãnh người thân đến Canada và sau đó người này tìm đến chính phủ xin hỗ trợ tài chính, thì có thể bạn không được phép bảo lãnh người khác. Bảo lãnh là một cam kết lớn, do đó bạn phải thực hiện một cách nghiêm túc.
  Để trở thành người bảo lãnh:
  •    Bạn và người được bảo lãnh phải ký hợp đồng bảo lãnh cam kết bạn sẽ hỗ trợ tài chính cho người đó nếu cần thiết. Hợp đồng này còn cho biết người sẽ trở thành thường trú nhân đó cũng cam kết tự nỗ lực. Con cái phụ thuộc dưới 22 tuổi không phải ký hợp đồng này. Cư dân của Quebec phải ký “cam đoan” với tỉnh Quebec-hợp đồng ràng buộc bảo lãnh.
  •    Bạn phải cam kết cung cấp hỗ trợ tài chính cho người thân và những người thân khác đủ tiêu chuẩn đi kèm trong thời gian từ ba và mười năm, tùy thuộc vào độ tuổi và quan hệ với bạn. Thời gian này tính từ ngày họ trở thành thường trú nhân.
  Nếu bạn sống ở Quebec, bạn cũng phải đáp ứng được các yêu cầu nhập cư diện bảo lãnh của Quebec sau khi Sở Di trú và Quốc tịch Canada CIC chấp thuận bạn là người bảo lãnh.
  Nếu bạn là công dân Canada sống ở nước ngoài và dự định quay trở về Canada khi người thân của bạn nhập cư vào Canada, bạn có thể bảo lãnh vợ/chồng, người hôn phối theo luật chung hoặc người phối ngẫu, hoặc con cái phụ thuộc của bạn mà người đó không có con cái phụ thuộc.
  Để bảo lãnh bất cứ người thân khác đủ tiêu chuẩn (ví dụ bố mẹ hoặc ông bà), bạn phải sống ở Canada.

  Xin vui lòng liên hệ với VNCIC hoặc điền vào form “Đánh giá tiêu chuẩn”, luật sư di trú Mỹ, Canada của VNCIC sẽ đánh giá và thông báo cho quý khách trong vòng 48 giờ.