Đọc Truyện Ngôn Tình Online Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục

software defined radio các bài hướng dẫn và thông tin về xử lý sóng vô tuyến sử dụng software defined radio, SDR, các liên kết về công nghệ, ứng dụng sdr trong đời sống và kỹ thuật quân sự JTRS (Joint Tactical Radio System)

hướng dẫn hack gpshack gsm sử dụng phần cứng SDR

mua màn chiếu apollo giá rẻ chuyên cung cấp màn chiếu apollo giá rẻ

Trang chủ > Định cư Canada > Chương trình Đầu tư liên bang

Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Chương trình Đầu tư liên bang

Chương trình Đầu tư liên bang • Chương trình định cư theo diện đầu tư liên bang từ hôm nay sẽ không nhận hồ sơ vì văn phòng nhận hồ sơ đã lên tới 700 bộ vượt quá mức trần bộ nhập cư quy định hàng năm kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2011.

  Các nhà đầu tư có thể sẽ nộp đơn lại từ ngày 1 tháng 7 năm 2012 trừ khi có chỉ định đặc biệt của bộ. Mức hồ sơ trần 700 bộ hàng năm không áp dụng cho chương trình đầu tư Québec.

  *) Tại sao phải áp đặt 1 mức trần hồ sơ như thế?

  Hiện nay lượng hồ sơ mà chúng tôi nhận theo chương trình lao động có trình độ (liên bang) nhiều hơn lượng hồ sơ chúng tôi có thể xử lý và lựa chọn mỗi năm. Chúng tôi nhận đủ hồ sơ với nhu cầu chúng tôi cần và thậm chì lượng hồ sơ nộp vào còn nhiều hơn nữa. Việc áp đặt trần hồ sơ là cách duy nhất có hiệu quả nhằm hạn chế số lượng hồ sơ nộp, nếu không sẽ mất rất nhiều thời gian xử lý hồ sơ.

  *) Mức trần hàng năm được ấn định cho năm dương lịch, năm tài chính hay kể từ ngày chỉ thị được công bố?

  Mức trần sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2011 và kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2012 (trừ khi có chỉ thị mới của bộ)

  *) Những hồ sơ nhận được sau mức trần quy định sẽ được xử lý như thế nào? Làm thế nào các đương đơn có thể biết được liệu hồ sơ của họ có được xử lý hay không?
  Những đương đơn này được thông báo bằng văn bản nói rõ hồ sơ của họ không được xử lý và phí xử lý hồ sơ đã nhận sẽ được gửi trả lại.

  *) Tại sao những hồ sơ nhập cư theo chương trình đầu tư từ bây giờ sẽ được nhận ở Văn phòng hồ sơ Sydney, ở Nouvelle – Cosse?
  Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2011, các hồ sơ được gửi đến theo chương trình nhập cư đầu tư sẽ được nhận bởi văn phòng nhận hồ sơ (BRCD) ở Sydney, ở Nouvelle- Cosse. Văn phòng nhận hồ sơ BRCD sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nắm bắt dữ liệu và xử lý chi phí, điều này giúp cho nhân viên xử lý hồ sơ tại các phòng thị thực có nhiều thời gian xử lý hồ sơ nhanh hơn.

  *) Mức trần này có ảnh hưởng tới các nhà đầu tư được Québec lựa chọn hay không?

  Không. Các nhà đầu tư Québec sẽ không bị ảnh hưởng gì bởi mức trần này.

  *) Chuyện gì xảy ra với các hồ sơ hoàn thiện được nộp theo diện nhà đầu tư mà phòng visa nước ngoài nhận được từ hôm 1 tháng 7 năm 2011 hay sau ngày đó?
  Vì văn phòng nhận hồ sơ theo diện đâù tư sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2011, nên tất cả các hồ sơ nhận được tại phòng thị thực nước ngoài sau ngày này sẽ bị gửi trả lại. Tương tự như vậy, các hồ sơ nhận được ở văn phòng nhận hồ sơ ở Sydney trước ngày 1 tháng 7 năm 2011 cũng sẽ bị trả lại.

  Xin vui lòng liên hệ với VNCIC hoặc điền vào form “Đánh giá hồ sơ trực tuyến”, luật sư di trú Mỹ, Canada của VNCIC sẽ đánh giá và thông báo cho quý khách trong vòng 48 giờ.