Đọc Truyện Ngôn Tình Online Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục

software defined radio các bài hướng dẫn và thông tin về xử lý sóng vô tuyến sử dụng software defined radio, SDR, các liên kết về công nghệ, ứng dụng sdr trong đời sống và kỹ thuật quân sự JTRS (Joint Tactical Radio System)

hướng dẫn hack gpshack gsm sử dụng phần cứng SDR

mua màn chiếu apollo giá rẻ chuyên cung cấp màn chiếu apollo giá rẻ

Trang chủ > Về chúng tôi

Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Điều khoản

Điều khoản

 • Các điều khoản và điều kiện sử dụng website:
  Việc sử dụng website của VNCIC được chấp thuận theo các điều khoản và điều kiện sau đây
  Chú ý
  - Trang web này cùng với bố cục, thiết kế, các thông tin, hình ảnh, đồ họa, chữ, video, âm thanh hay tranh ảnh và các tài liệu khác trên nó đều được cung cấp dưới dạng tham khảo;
  - Mọi thông tin được đưa ra trên website đều được tin là chính xác, tuy nhiên do những thay đổi thường xuyên trong luật cũng như các quy định nên có thể các thông tin trên website không còn chính xác tại thời điểm truy cập nữa.
  - VNCIC không đảm bảo về tính chính xác cũng như nội dung webite này.
  Không tư vấn pháp lý
  - Website của VNCIC không đưa ra những tư vấn pháp lý
  - Bạn nên tìm những lời khuyên mang tính chất pháp lý trước khi liên lạc với bất cứ cơ quan có thẩm quyền của Tỉnh bang hay lãnh thổ tự trị của Canada
  Không đặc quyền hay bảo mật
  - Mối quan hệ giữa bạn và VNCIC sẽ chỉ bắt đầu sau khi ký kết hợp đồng tư vấn
  - Mọi liên lạc giữa bạn và VNCIC cho đến trước thời điểm đó sẽ không được giữ bí mật
  Giới hạn về nghĩa vụ pháp lý
  - VNCIC và các đối tác, nhân viên và đại diện sẽ không có bất cứ nghĩa vụ pháp lý cho bạn hay bất cứ bên nào khác vì các thiệt hại do việc sử dụng website này.
  Bản quyền
  - Bản quyền và nội dung của website này thuộc sở hữu của VNCIC.
  - Nội dung của website chỉ được sử dụng cho các mục đích cá nhân.
  - Tất cả các sao chép, chỉnh sửa để sử dụng trên các website khác đều hoàn toàn bị nghiêm cấm.
  Thương hiệu
  - Logo và tên thương hiệu của VNCIC xuất hiện trong website này đều thuộc quyền sở hữu của VNCIC.
  Pháp lý
  - Luật được áp dụng duy nhất trong quá trình truy cập và sử dụng website này là luật của Canada.
  Điều khoản chung
  - VNCIC có thể sẽ sửa đổi nội dung của website bất cứ thời điểm nào mà không báo trước
  - Nếu bất cứ điều khoản nào trong những điều khoản và điều kiện sử dụng này không có giá trị pháp lý thì phần đó sẽ bị tách rời và sẽ không ảnh hưởng đến những điều khoản và điều kiện còn lại