Đọc Truyện Ngôn Tình Online Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục

software defined radio các bài hướng dẫn và thông tin về xử lý sóng vô tuyến sử dụng software defined radio, SDR, các liên kết về công nghệ, ứng dụng sdr trong đời sống và kỹ thuật quân sự JTRS (Joint Tactical Radio System)

hướng dẫn hack gpshack gsm sử dụng phần cứng SDR

mua màn chiếu apollo giá rẻ chuyên cung cấp màn chiếu apollo giá rẻ

Trang chủ > Đánh giá trực tuyến

Hotline: 0904 806 840

facebook skype yahoo

Đánh giá trực tuyến

Để công ty chúng tôi và luật sư có đủ thông tin để đánh giá tiêu chuẩn cho quý khách, quý khách vui lòng dành chút thời gian hoàn tất form thông tin dưới đây:

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên (bắt buộc) *

Ngày sinh (bắt buộc) *

Giới tính (bắt buộc) *

Địa chỉ (bắt buộc) *

Địa chỉ email (bắt buộc) *

Số điện thoại (bắt buộc) *

Thời gian thuận tiện để liên hệ

Nơi bạn định cư trú

HỌC VẤN

Bằng cấp cao nhất của bạn?

Chuyên ngành đào tạo

Bạn đã đi học trong bao nhiêu năm (bắt đầu từ tiểu học)?

NGOẠI NGỮ

Trình độ tiếng Anh của bạn

Trình độ tiếng Pháp của bạn

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Vị trí bạn đang công tác hiện tại?

Bạn có bao nhiêu năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian

CÔNG VIỆC

Bạn có biết công ty nào Canada sẵn sàng tuyển dụng bạn không?

Nếu có ghi rõ tên công ty bạn sẽ làm việc:

THÔNG TIN GIA ĐÌNH

Tình trạng hôn nhân

Tổng số thành viên trong gia đình bao gồm con cái

Trình độ học vấn cao nhất của chồng/vợ bạn?

Bạn hay chồng/vợ đã từng làm việc ở Canada/Mỹ chưa?

Nếu có các bạn đã làm ở vị trí gì và trong bao nhiêu năm?

Bạn hay chồng/vợ có người thân ở Canada/Mỹ không?

Nếu có thì mối quan hệ gần gũi nhất là gì và họ sống ở đâu?

DÀNH CHO DOANH NHÂN

Bạn có kinh nghiệm quản lý không?

Tổng tài sản của bạn?