Đọc Truyện Ngôn Tình Online Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục

software defined radio các bài hướng dẫn và thông tin về xử lý sóng vô tuyến sử dụng software defined radio, SDR, các liên kết về công nghệ, ứng dụng sdr trong đời sống và kỹ thuật quân sự JTRS (Joint Tactical Radio System)

hướng dẫn hack gpshack gsm sử dụng phần cứng SDR

mua màn chiếu apollo giá rẻ chuyên cung cấp màn chiếu apollo giá rẻ

Trang chủ

Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Đạt số lượng tối đa đơn xin nhập cư theo chương trình Doanh nhân

Đạt số lượng tối đa đơn xin nhập cư theo chương trình Doanh nhân

  • [18.05.2015]

    Số lượng tối đa 150 đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec được nhận trong khuôn khổ chương trình Doanh nhân đã đạt trần. Tất cả các đơn nhận được sau khi đạt đủ số lượng tối đa này sẽ được trả lại.

    Tuy nhiên, những ứng viên doanh nhân chứng minh được, qua việc nộp kết quả bài kiểm tra được Bộ công nhận, họ có kiến thức tiếng Pháp ở trình độ trung cao cấp, không phải tuân thủ yêu cầu về số lượng đơn tối đa và có thể nộp đơn của họ vào bất kỳ thời điểm nào.

    Nguồn: Quebec Immigration