Đọc Truyện Ngôn Tình Online Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục

software defined radio các bài hướng dẫn và thông tin về xử lý sóng vô tuyến sử dụng software defined radio, SDR, các liên kết về công nghệ, ứng dụng sdr trong đời sống và kỹ thuật quân sự JTRS (Joint Tactical Radio System)

hướng dẫn hack gpshack gsm sử dụng phần cứng SDR

mua màn chiếu apollo giá rẻ chuyên cung cấp màn chiếu apollo giá rẻ

Trang chủ

Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Thông báo quan trọng của Chương trình Chỉ định tỉnh Saskatchewan Diện Doanh nhân

Thông báo quan trọng của Chương trình Chỉ định tỉnh Saskatchewan Diện Doanh nhân

 • [08.04.2015]  Chương trình Chỉ định tỉnh Saskatchewan Diện Doanh nhân kèm theo những thay đổi đang mở. Những đương đơn quan tâm đến việc sở hữu hay vận hành tích cực một doanh nghiệp hoặc vận hành trang trại được mời nộp EOI qua hệ thống EOI online. Vui lòng xem xét các thông báo mới, bao gồm cả Hướng dẫn nộp đơn mới để biết thêm thông tin. Chỉ chấp nhận những bài EOI nộp online.

  Có ba tiêu chí trong chương trình Doanh nhân Saskatchewan bạn cần đáp ứng để được lựa chọn và được chấp thuận:

  1.    Tài sản ròng tối thiểu $500,000 Canadian Dollars (CAD) – có thể được xác minh
  2.    Quá trình tích lũy tài sản ròng thông qua cách thức hợp pháp, có thể được xác minh
  3.    Ít nhất ba năm kinh nghiệm kinh doanh hoặc quản lý doanh nghiệp

  Nếu bạn được Chương trình Chỉ định tỉnh Saskatchewan – diện Doanh nhân chấp thuận, để được chỉ định, bạn phải:

  •    Đầu tư ít nhất $300,000 (CAD) ở Regina and Saskatoon hoặc ít nhất $200,000 (CAD) ở các khu vực khác của Saskatchewan
  •    Thành lập một doanh nghiệp theo số điểm trong Hệ thống tính điểm diện Doanh nhân, nếu có (đối với số tiền đầu tư và lĩnh vực)
  •    Sở hữu ít nhất 1/3 (33,3 %) số vốn của doanh nghiệp ở Saskatchewan nếu số tiền đầu tư của bạn ít hơn 1 triệu CAD
  •    Tham gia quản lý tích cực doanh nghiệp hàng ngày và điều hành doanh nghiệp; và
  •    Nếu bạn đang thành lập một doanh nghiệp mới ở Regina và Saskatoon, phải tạo 2 cơ hội việc làm cho người
  Canada và thường trú nhân ở Saskatchewan (không phải họ hàng của đương đơn)

  Nếu bạn được chương trình SINP chỉ định, CIC chịu trách nhiệm đánh giá liệu bạn có đủ điều kiện, bao gồm đánh giá sức khỏe, lý lịch tư pháp và an ninh. Chương trình Chỉ định tỉnh Saskatchewan không chịu trách nhiệm với quyết định của CIC về việc cấp hay từ chối tình trạng Thường Trú.

  Tiêu chí của chương trình có thể thay đổi không cần thông báo và đơn sẽ được đánh giá theo các tiêu chí trên website nhập cư của Saskatchewan khi chương trình nhận được hồ sơ đã hoàn thiện của bạn. Vui lòng lưu ý Chương trình SINP bị hạn chế cấp thư chỉ định do chính phủ liên bang đề ra. Khả năng được chỉ định bị ảnh hưởng bởi các hạn chế này và tiêu chí của chương trình. Việc nộp Expression of Interest sẽ không đảm bảo đương đơn được chấp nhận hoặc/và được chỉ định.

   Xử lý đơn nộp trước ngày 23 tháng 3 năm 2015

  Không chấp nhận đơn theo quy trình thụ lý cũ. Nếu bạn nộp đơn trước ngày 23 tháng 3 năm 2015, đơn của bạn sẽ được thụ lý theo quy trình cũ.