Đọc Truyện Ngôn Tình Online Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục

software defined radio các bài hướng dẫn và thông tin về xử lý sóng vô tuyến sử dụng software defined radio, SDR, các liên kết về công nghệ, ứng dụng sdr trong đời sống và kỹ thuật quân sự JTRS (Joint Tactical Radio System)

hướng dẫn hack gpshack gsm sử dụng phần cứng SDR

mua màn chiếu apollo giá rẻ chuyên cung cấp màn chiếu apollo giá rẻ

Trang chủ

Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Quy định mới về nhận hồ sơ nhập cư 2015-2016

Quy định mới về nhận hồ sơ nhập cư 2015-2016

  • [20.03.2015]    Những quy định mới về số lượng tối đa Đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec có thể được Bộ tiếp nhận và được ưu tiên xử lý sẽ có hiệu lực từ 01 tháng 04 năm 2015 đến 31 tháng 03 năm 2016. Quy định mới này liên quan đến các hồ sơ nộp theo diện nhập cư kinh tế (lao động dài hạn và doanh nhân).

    Về chương trình lao động trình độ cao, Bộ sẽ nhận tối đa 6 300 đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn cho giai đoạn 2015-2016. Thời gian nhận hồ sơ sẽ được thông báo sau trong năm 2015.

    Để biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập Quy định và thủ tục nhập cư.