Đọc Truyện Ngôn Tình Online Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục

software defined radio các bài hướng dẫn và thông tin về xử lý sóng vô tuyến sử dụng software defined radio, SDR, các liên kết về công nghệ, ứng dụng sdr trong đời sống và kỹ thuật quân sự JTRS (Joint Tactical Radio System)

hướng dẫn hack gpshack gsm sử dụng phần cứng SDR

mua màn chiếu apollo giá rẻ chuyên cung cấp màn chiếu apollo giá rẻ

Trang chủ

Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Thay đổi thời gian nhận hồ sơ Chương trình Đầu tư Québec

Thay đổi thời gian nhận hồ sơ Chương trình Đầu tư Québec

 • Những thay đổi đã được thực hiện liên quan đến các quy tắc và thủ tục nhập cư đối với các đương đơn nộp đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec (CSQ) trong khuôn khổ Chương trình đầu tư. Những quy định mới có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2014 đến ngày 31 tháng 03 năm 2015.

  Thời gian nhận đơn theo thông báo trước đây (từ ngày 5 đến ngày 30 tháng 1 năm 2015) đã được sửa đổi. Bộ sẽ nhận đơn từ ngày 19 tháng 01 đến ngày 20 tháng 03 năm 2015.

  Tất cả các đơn phải được gửi đến Direction du courrier, de l’encaissement et de l'évaluation comparative, tại Montréal.
  Bộ sẽ nhận tối đa 1750 đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn theo Chương trình đầu tư, trong đó tối đa 1200 đơn cho các đương đơn đến từ Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông và Ma Cao).

  Các đơn này sẽ được chia sẻ giữa các trung gian tài chính. Số lượng đơn tối đa cho mỗi trung gian tài chính đã được ấn định dựa trên số lượng đơn tối đa nhận được hàng năm. Việc chia sẻ đơn giữa các tổ chức trung gian tài chính phản ánh tầm quan trọng lịch sử của mỗi trung gian tài chính đối với toàn nhóm.

  Các đương đơn chứng minh được họ có kiến thức tiếng Pháp ở trình độ trung cao cấp qua một bài kiểm tra được Bộ công nhận không phụ thuộc vào số lượng đơn tối đa này. Họ có thể nộp đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn vào bất kỳ thời điểm nào. Các đơn này sẽ được xử lý ưu tiên.

  Ngoài ra, Bộ cũng đã thực hiện thay đổi mẫu đơn và tài liệu sau đây:

  - Đơn xin Giấy chứng nhận - Nhà đầu tư

  - Các tài liệu phải nộp cùng Đơn xin Giấy chứng nhận - Nhà đầu tư

  - Hướng dẫn viết tài liệu tường trình - Nhà đầu tư, Doanh nhân và Lao động tự do

  Các mẫu đơn và tài liệu này phải được sử dụng từ bây giờ.

  Nguồn: Québec Immigration