Đọc Truyện Ngôn Tình Online Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục

software defined radio các bài hướng dẫn và thông tin về xử lý sóng vô tuyến sử dụng software defined radio, SDR, các liên kết về công nghệ, ứng dụng sdr trong đời sống và kỹ thuật quân sự JTRS (Joint Tactical Radio System)

hướng dẫn hack gpshack gsm sử dụng phần cứng SDR

mua màn chiếu apollo giá rẻ chuyên cung cấp màn chiếu apollo giá rẻ

Trang chủ

Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Chương trình lao động có trình độ liên bang mới và cải tiến của Canada (FSWP) bắt đầu nhận đơn

Chương trình lao động có trình độ liên bang mới và cải tiến của Canada (FSWP) bắt đầu nhận đơn

 • Ottawa, ngày 03 tháng 05 năm 2013 - CIC sẽ bắt đầu nhận đơn của Chương trình Skilled Worker liên bang mới và cải tiến (FSWP) kể từ ngày 04 tháng 05 năm 2013.

  Bộ trưởng Quốc tịch, Nhập cư và Đa văn hóa Canada, Jason Kenney nói: “Ưu tiên số một của chính phủ vẫn là việc làm, tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng lâu dài”. “Những thay đổi của chúng tôi không chỉ đảm bảo rằng Canada có thể lựa chọn được những người nhập cư đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế Canada, mà những người nhập cư còn được ở vị trí tốt nhất để có thể thành công”.

  Những đổi mới về thang điểm của chương trình FSWP được dựa trên rất nhiều nghiên cứu, trong đó luôn cho thấy rằng trình độ ngôn ngữ và độ tuổi là hai trong số những yếu tố quan trọng nhất trong sự thành công kinh tế của những người nhập cư. Sự  hiện đại hóa FSWP xuất phát từ những nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá toàn bộ chương trình, các bên liên quan và tham vấn các chuyên gia và công chúng, và một nghiên cứu về thực tiễn tốt nhất ở các quốc gia khác.

  Mục tiêu của tiêu chí lựa chọn được cập nhật là để cải thiện hiệu quả kinh tế bằng cách chọn những người nhập cư sẽ có thể hội nhập nhanh chóng và thành công vào nền kinh tế Canada.

  Các thay đổi này cũng sẽ hỗ trợ cho Kế hoạch hành động kinh tế của Canada năm 2013 bằng cách xây dựng một hệ thống nhập cư nhanh và linh hoạt mà trọng tâm đầu tiên là đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và nền kinh tế của Canada. Trong số những thay đổi này thì sự ra đời của Cơ quan đánh giá bằng cấp, để những bằng cấp/chứng chỉ nước ngoài được đánh giá dựa trên giá trị thực sự của nó tại Canada, từ đó đảm bảo rằng những người mới có thể thực hiện một quyết định có hiểu biết trước khi nhập cư.

  Để tránh tình trạng tồn đọng nhiều và thời gian chờ đợi kéo dài, CIC đã đưa ra một danh sách các ngành nghề với số lương đơn nhất định sẽ được chấp nhận trong năm nay.

  Nhờ kết quả của Kế hoạch hành động về Xuất nhập cảnh nhanh hơn và Kế hoạch hành động kinh tế năm 2012, sự tồn đọng của chương trình FSWP đã gần như được loại bỏ, và các đơn mới được xử lý trong khoảng một năm.

  Thông tin chi tiết và đơn mới của diện FSWP sẽ có sẵn trên trang web của CIC sau ngày hôm nay, ngày 04 tháng 05, đúng lúc ra mắt Chương trình.

  Nguồn CIC
 • Xem thêm

  icon_tinnew
 • Cảnh báo – Hoạt động đình công [Ngày đăng: 06/04/2013]
 • icon_tinnew
 • Cải cách Quá trình Thi Quốc tịch [Ngày đăng: 06/04/2013]
 • icon_tinnew
 • Chương trình đầu tư Québec [Ngày đăng: 06/04/2013]